Contact

Alle kinderen bewegen is op de volgende manieren te bereiken:

Rina Wiggerts

Mail:
Algemene vragen: info@allekinderenbewegen.nl
Peutergym: peutergymmetRina@allekinderenbewegen.nl

Telefoon: 06-40398490

Facebook: